Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal.

Sänkning av LDL-kolesterol är det primära behandlingsmålet för att minska kardiovaskulär risk hos patienter med dyslipidemi2

Enligt Europeiska riktlinjer och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom är de rekommenderade nivåerna av LDL-kolesterol:2,3

 • <2,5 mmol/l för patienter med hög kardiovaskulär risk
 • <1,8 mmol/l och/eller ≥50% sänkning av LDL-kolesterol jämfört med utgångsvärdet för patienter med mycket hög kardiovaskulär risk

Trots rådande riktlinjer och tillgängliga behandlingar uppnår inte alla patienter rekommenderade nivåer av LDL-kolesterol4

 • Cirka 45% av patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom uppnår inte en adekvat reduktion av LDL-kolesterol med statiner och/eller andra idag godkända lipidsänkande medel och når därför inte behandlingsmålet1
 • Enligt SWEDEHEARTs årsrapport 2015 var det 49% av patienterna som inte uppnådde behandlingsmålet på LDL <1,8mmol/l4.

Patienter som kan vara hjälpta av ytterligare lipidsänkning inkluderar:

 • Patienter med primär hyperkolesterolemi eller blandad dyslipidemi som får statinbehandling
 • Patienter med familjär hyperkolesterolemi
 • Patienter som inte kan tolerera en effektiv dos statin


LDL-kolesterol = Lågdensitetslipoprotein-kolesterol; PCSK9 = Proproteinkonvertas subtilisin/kexin type 9.

 1. Waters DD, et al. Circulation. 2009;120:28-34.
 2. Perk J, et al. Eur Heart J. 2012;33:1635-701.
 3. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014;25(5):20-33.
 4. SWEDEHEART årsrapport 2015. Utgiven 2016. Hämtad 16 mars 2016 från www.ucr.uu.se/swedeheart