Repatha (evolocumab)

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal.

Repatha (evolocumab)

Repatha® ökar antalet LDL-receptorer på levercellsytan genom att hämma PCSK9 vilket resulterar i lägre koncentration av LDL-kolesterol i plasma


PCSK9 är ett protein som uttrycks i levern och som binder till LDL-receptorer och omdirigerar dem till lysosomal nedbrytning1

MoA_PCSK9

Repatha® är en fullt human monoklonal antikropp som selektivt binder till cirkulerande PCSK9 och därmed förebygger PCSK9-medierad LDL-receptornedbrytning2

MoA Repatha

LDL = lågdensitetslipoprotein; PCSK9 = Proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9.

  1. Lambert G, et al. J Lipid Res. 2012;53:2515-24.
  2. Repatha® (evolocumab) produktresumé, Amgen september 2016, www.fass.se