Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal.

Repatha® ökar antalet LDL-receptorer på levercellsytan genom att hämma PCSK9 vilket resulterar i lägre koncentration av LDL-kolesterol i plasma
LDL = lågdensitetslipoprotein; PCSK9 = Proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9.

  1. Lambert G, et al. J Lipid Res. 2012;53:2515-24.
  2. Repatha® (evolocumab) produktresumé, Amgen september 2016, www.fass.se