För behandling av högt LDL-kolesterol | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

Subvention-repatha
Subvention
Vad gäller för Repatha®
Bestall-material
Beställ material
Beställ material om Repatha®
Behandlingseffekt-repatha
Behandlingseffekt
Dokumenterad effekt och säkerhet


Filmer

video_thumbnail

Repatha® medicininstruktioner

Så använder du Repatha® förfyllda injektionspenna för engångsbruk

thumbnail2

Repatha® verkningsmekanism

Repatha® binder selektivt till PCSK9

thumbnail10

Ha koll på ditt kolesterol kortversion

thumbnail11

Repatha® appen

Referenser

  1. Repatha® (evolokumab) produktresumé, Amgen oktober 2020, www.fass.se.
Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal