För behandling av högt LDL-kolesterol | Repatha®
Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

FILMEN OM REPATHA®


Filmen om Repatha Thumbnail

FILMEN OM REPATHA®

EN FILM SOM BESKRIVER VAD REPATHA® ÄR FÖR TYP AV LÄKEMEDEL

Var detta intressant och relevant för dig? Vill du ta emot liknande information via e-post, lämna dina uppgifter och samtycke här.

SUBVENTION

Repatha® (evolokumab) fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsning. Gäller från och med 18 november 2023
Ny lägre LDL-C nivå.
  • Aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol ≥ 1,8 mmol/L.
Ny primärpreventiv högriskgrupp
  • Diabetes mellitus och målorganskada (mikroalbuminuri, retinopati eller neuropati), eller minst tre viktiga riskfaktorer, eller tidig debut av typ 1 diabetes mellitus med lång duration, som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol ≥ 2,6 mmol/L

Repatha® minskar den kardiovaskulära risken

Repatha® är den första PCSK9 hämmaren som godkändes i världen 2015 – först som tillägg till statiner för sänkning av LDL-C och därefter för minskning av kardiovaskulär risk hos patienter med en tidigare hjärtinfarkt, stroke eller perifer artärsjukdom.

Referenser

  1. Repatha® (evolokumab) produktresumé, Amgen april 2022, www.fass.se.

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
NY utökad subvention för Repatha®
Ny utökad subvention för Repatha®
  • Lägre LDL-C nivå än tidigare
  • Ny patientgrupp