För behandling av högt LDL-kolesterol | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

SUBVENTION

För patienter med diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom med LDL-kolesterol på 2,0 mmol/l eller över trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib.
Sedan 1 januari 2022 har Repatha en ny utökad subvention som innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet vid lägre LDL-C värden än tidigare. Amgen och regionerna har enats om att teckna en ny sidoöverenskommelse vilken utgör en del av TLV:s beslutsunderlag.
Sidoöverenskommelsen medför ett lägre nettopris för Repatha än tidigare.

Repatha® minskar den kardiovaskulära risken

Repatha® är den första PCSK9 hämmaren som godkändes i världen 2015 – först som tillägg till statiner för sänkning av LDL-C och därefter för minskning av kardiovaskulär risk hos patienter med en tidigare hjärtinfarkt, stroke eller perifer artärsjukdom.


thumbnail2

Repatha® verkningsmekanism

Repatha® binder selektivt till PCSK9

Referenser

  1. Repatha® (evolokumab) produktresumé, Amgen oktober 2020, www.fass.se.

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
Subvention
Sedan 1 januari 2022 har Repatha en ny utökad subvention som innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet vid lägre LDL-C värden än tidigare.

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal