Repatha

TA NÄSTA STEG
Repatha®(EVOLOKUMAB) I TILLÄGG TILL STATIN
MINSKAR DEN KARDIOVASKULÄRA RISKEN HOS PATIENTER
MED ETABLERAD ATEROSKLEROTISK HJÄRT-KÄRLSJUKDOM
GENOM ATT SÄNKA NIVÅERNA AV LDL-KOLESTEROL­1

Subvention
Repatha® rekommenderas i första hand vid val av PCSK9-hämmare2
Beställ material
Beställ material om Repatha®
Behandlingseffekt
Dokumenterad effekt och säkerhet1


VIDEOS

video_thumbnail

Repatha® medicininstruktioner

Så använder du Repatha® förfyllda injektionspenna för engångsbruk

thumbnail2

Repatha® verkningsmekanism

Repatha® binder selektivt till PCSK9

thumbnail3

Utbildningsfilm

Intervju med Annika Ravn-Fischer kring guidelines under ESC 2019

thumbnail4

Utbildningsfilm

Intervju med Margret Leosdottir kring guidelines under ESC 2019

thumbnail5

Utbildningsfilm

Intervju med Emil Hagström kring guidelines under ESC 2019

thumbnail6

Utbildningsfilm

Intryck av ESC 2019

thumbnail7

Utbildningsfilm

Kommentarer kring lipidriktlinjer under ESC 2019

thumbnail8

Utbildningsfilm

Kommentarer kring SEPHIA registret under ESC 2019

thumbnail9

Ha koll på ditt kolesterol

thumbnail10

Ha koll på ditt kolesterol kortversion

thumbnail11

Repatha® appen

Referenser

  1. Repatha® (evolokumab) produktresumé, Amgen Januari 2020, www.fass.se.
  2. NT-rådet Beslut (2018) hämtad 2019-09-24 från
  3. https://janusinfo.se/download/18.3cc95cc2167c579a5a813e99/1545311218942/Repatha-och-Praluent-181220.pdf
Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal