Utvecklingen av PCSK9-hämmare | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

Om Repatha®

Repatha® var den första PCSK9-hämmaren som godkändes i världen och har funnits på marknaden sedan 2015.
Läkemedlet förskrivs över hela världen och i Sverige har mer än 3 000 patienter fått hjälp att nå sina LDL-C värden och minska sin kardiovaskulära risk – tack vare Repatha®.

FILMEN OM REPATHA®


Filmen om Repatha Thumbnail

FILMEN OM REPATHA®

EN FILM SOM BESKRIVER VAD REPATHA® ÄR FÖR TYP AV LÄKEMEDEL

Var detta intressant och relevant för dig? Vill du ta emot liknande information via e-post, lämna dina uppgifter och samtycke här.

Subvention

Repatha® (evolokumab) fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsning som medför att läkemedlet är subventionerat för behandling av patienter med lägre LDL-nivåer än tidigare samt subventioneras även för vissa primärpreventiva patienter med diabetes mellitus och mycket hög kardiovaskulär risk.
Beslutet gäller från och med 18 november 2023

Indikation

Etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom
Repatha® är avsett för behandling av vuxna med etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (hjärtinfarkt, stroke eller perifer artärsjukdom) för att sänka kardiovaskulär risk genom att sänka nivåerna av LDL-C, som tillägg till korrigering av andra riskfaktorer: i kombination med den högsta tolererade dosen av en statin med eller utan andra blodfettssänkande behandlingar eller, ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar när en statin inte tolereras eller är kontraindicerad. Läs samtliga indikationer här.

Säkerhet och tolerabilitet

  • Säkerhetsprofil i nivå med kontrollgrupp
  • Säkerhetsprofil i nivå med kontrollgruppen även vid mycket låga LDL-C nivåer < 0,5 mmol/L
  • Inga tecken till neurokognitiva händelser
  • Inga neutraliserande antikroppar
Läs mer om säkerhet och tolerabilitet här

Dosering & Administrering

  • En dos (140 mg) varannan vecka med förfylld injektionspenna (SureClick®)
  • Repatha® administreras med subkutana injektioner i låret, buken eller överarmen (med fördel i låret)
  • Dosering för patienter med HoFH* se produktresumén
  • Ingen ytterligare monitorering av laboratorievärden krävs
Läs mer information kring dosering och administreringsmetod här

Produktresumé

Läs vår produktresumé

Verkningsmekanism

Repatha® ökar antalet LDL-receptorer på levercellsytan genom att binda PCSK9 vilket resulterar i lägre koncentration av LDL-kolesterol i plasma. Lär dig mer här och se filmen

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
NY utökad subvention för Repatha®
Ny utökad subvention för Repatha®
  • Lägre LDL-C nivå än tidigare
  • Ny patientgrupp

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal