Repatha

TA NÄSTA STEG
Repatha®(EVOLOKUMAB) I TILLÄGG TILL STATIN
MINSKAR DEN KARDIOVASKULÄRA RISKEN HOS PATIENTER
MED ETABLERAD ATEROSKLEROTISK HJÄRT-KÄRLSJUKDOM
GENOM ATT SÄNKA NIVÅERNA AV LDL-KOLESTEROL­1

UTVECKLINGEN AV PCSK9-HÄMMARE - Från UPPTÄCKT av genen till första studien i människa på bara åtta år

repatha-summary

Referenser

  1. Abifadel M, et al. Nat Genet. 2003;34:154-156
  2. Maxwell KN, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101:7100-7105
  3. Cohen JC, et al. N Engl J Med. 2006;354:1264-72
  4. Piper DE et al. Structure. 2007;15:545-552
  5. Chan JCY, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106:9820-9825
  6. Dias C, et al. Circulation. 2011;124:Abstract 10701

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal