Utvecklingen av PCSK9-hämmare | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

UTVECKLINGEN AV PCSK9-HÄMMARE - Från UPPTÄCKT av genen till första studien i människa på bara åtta år

repatha-summary

Referenser

  1. Abifadel M, et al. Nat Genet. 2003;34:154-156
  2. Maxwell KN, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101:7100-7105
  3. Cohen JC, et al. N Engl J Med. 2006;354:1264-72
  4. Piper DE et al. Structure. 2007;15:545-552
  5. Chan JCY, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106:9820-9825
  6. Dias C, et al. Circulation. 2011;124:Abstract 10701

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal