Filmer | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1


video_thumbnail

Repatha® medicininstruktioner

Så använder du Repatha® förfyllda injektionspenna för engångsbruk

thumbnail2

Repatha® verkningsmekanism

Repatha® binder selektivt till PCSK9

thumbnail3

Utbildningsfilm

Intervju med Annika Ravn-Fischer kring guidelines under ESC 2019

thumbnail4

Utbildningsfilm

Intervju med Margret Leosdottir kring guidelines under ESC 2019

thumbnail5

Utbildningsfilm

Intervju med Emil Hagström kring guidelines under ESC 2019

thumbnail6

Utbildningsfilm

Intryck av ESC 2019

thumbnail7

Utbildningsfilm

Kommentarer kring lipidriktlinjer under ESC 2019

thumbnail8

Utbildningsfilm

Kommentarer kring SEPHIA registret under ESC 2019

thumbnail9

Ha koll på ditt kolesterol

thumbnail10

Ha koll på ditt kolesterol kortversion

thumbnail11

Repatha® appen

Referenser

  1. Repatha® (evolokumab) produktresumé, Amgen oktober 2020, www.fass.se.
Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
Subvention
Sedan 1 januari 2022 har Repatha en ny utökad subvention som innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet vid lägre LDL-C värden än tidigare.