Verkningsmekanism | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

VERKNINGSMEKANISM

Repatha® ökar antalet LDL-receptorer på levercellsytan genom att binda PCSK9 vilket resulterar i lägre koncentration av LDL-kolesterol i plasma1,2

Repatha® binder selektivt till PCSK9 och förhindrar PCSK9 i blodcirkulationen från att binda till LDL-receptorer (low density lipoprotein receptor, LDLR) på levercellernas yta. Därmed förhindras PCSK9-medierad nedbrytning av LDLR. Ökade halter av LDLR i levern leder till motsvarande minskningar av LDL-kolesterol (LDL-C) i plasma.

MoA_PCSK9
MoA_Repatha
LDL = lågdensitetslipoprotein; PCSK9 = Proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9.

Referenser

  1. Lambert G, et al. J Lipid Res. 2012;53:2515-24.
  2. Repatha® (evolokumab) produktresumé, Amgen april 2022, www.fass.se

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
NY utökad subvention för Repatha®
Ny utökad subvention för Repatha®
  • Lägre LDL-C nivå än tidigare
  • Ny patientgrupp

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal