Verkningsmekanism | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

VERKNINGSMEKANISM

Repatha® ökar antalet LDL-receptorer på levercellsytan genom att binda PCSK9 vilket resulterar i lägre koncentration av LDL-kolesterol i plasma1,2

Repatha® binder selektivt till PCSK9 och förhindrar PCSK9 i blodcirkulationen från att binda till LDL-receptorer (low density lipoprotein receptor, LDLR) på levercellernas yta. Därmed förhindras PCSK9-medierad nedbrytning av LDLR. Ökade halter av LDLR i levern leder till motsvarande minskningar av LDL-kolesterol (LDL-C) i plasma.

MoA_PCSK9
MoA_Repatha
LDL = lågdensitetslipoprotein; PCSK9 = Proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9.

Referenser

  1. Lambert G, et al. J Lipid Res. 2012;53:2515-24.
  2. Repatha® (evolokumab) produktresumé, Amgen oktober 2020, www.fass.se

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal