Subvention | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

SUBVENTION

Repatha® (evolokumab) fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsning. Ändringen gäller dels en sänkning av den undre gränsen för LDL-kolesterolnivå hos patienter med aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom, dels subvention för vissa patienter med diabetes mellitus och mycket hög kardiovaskulär risk. 
Gäller från och med den 18 november 2023.

Repatha® subventioneras för patienter med diagnostiserad:

  • Aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol ≥ 1,8 mmol/L. (Tidigare subvention ≥ 2,0 mmol/L)
  • Diabetes mellitus och målorganskada (mikroalbuminuri, retinopati eller neuropati), eller minst tre viktiga riskfaktorer, eller tidig debut av typ 1 diabetes mellitus med lång duration, som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol ≥ 2,6 mmol/L (Ny primärpreventiv högriskgrupp)
  • Heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH) som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol ≥ 2,6 mmol/L
  • Homozygot familjär hyperkolesterolemi

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
NY utökad subvention för Repatha®
Ny utökad subvention för Repatha®
  • Lägre LDL-C nivå än tidigare
  • Ny patientgrupp

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal