Subvention och NT-rekommendation

TA NÄSTA STEG
Repatha®(EVOLOKUMAB) I TILLÄGG TILL STATIN
MINSKAR DEN KARDIOVASKULÄRA RISKEN HOS PATIENTER
MED ETABLERAD ATEROSKLEROTISK HJÄRT-KÄRLSJUKDOM
GENOM ATT SÄNKA NIVÅERNA AV LDL-KOLESTEROL­1

SUBVENTION1

  • Patienter med aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som har ett kvarstående LDL-kolesterol ≥2,5 mmol/L trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib.
  • Patienter med FH, heterozygot familjär hyperkolesterolemi, som har ett kvarstående LDL-kolesterol ≥3,0 mmol/L trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib.
  • Patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi.

REPATHA® REKOMMENDERAS I FÖRSTA HAND VID VAL AV PCSK9-HÄMMARE2

NT-rådets rekommendation till regionerna är:

  • att PCSK9-hämmare kan vara ett behandlingsalternativ för vissa patienter med högt kolesterolvärde i enlighet med begränsningen i TLV:s förmånsbeslut (se nedan).
  • att i valet mellan Repatha® och Praluent i första hand välja Repatha® som är det mest kostnadseffektiva alternativet av PCSK9-hämmarna. När det finns medicinska skäl att inte använda Repatha® kan Praluent vara ett alternativ.
  • att behandling med PCSK9-hämmare initieras av specialist inom kardiologi, endokrinologi eller internmedicin.

Referenser

  1. Repatha® (evolokumab) produktresumé, Amgen Januari 2020, www.fass.se.
  2. NT-rådet Beslut (2018) hämtad 2019-09-24 från https://janusinfo.se/download/18.3cc95cc2167c579a5a813e99/1545311218942/Repatha-och-Praluent-181220.pdf

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal