Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal.

Amgen är en pionjär inom utveckling och tillverkning av monoklonala antikroppar

Biologiska läkemedel framställs med hjälp av bioteknik – genom genetisk modifiering av levande celler eller organismer1Amgen är experter på att utveckla humana monoklonala antikroppar genom XenoMouse®-teknologi

XenoMouse®-teknologi möjliggör ett effektivt system för enkel framställning av fullt humana monoklonala antikroppar3, 4

XenoMouse®-stammarna genereras genom att humana immunglobulingener förs in i möss som modifierats genetiskt så att de saknar fungerande musimmunglobulingener3, 4

Slutresultatet av fullt humana antikroppar som helt saknar proteinsekvenser från mus3, 4Amgen har tillverkningskapacitet i världsklass

Behandlingen av miljontals svårt sjuka patienter världen över är beroende av en säker och tillförlitlig produktion av biologiska läkemedel. Amgen strävar efter att utnyttja de biologiska möjligheterna för patienter som lider av allvarliga sjukdomar genom att upptäcka, utveckla, tillverka och leverera innovativa humana läkemedel. Detta arbete börjar med användning av avancerade verktyg som humangenetik för att kartlägga mekanismerna bakom komplexa sjukdomar och därmed förstå den mänskliga biologins grunder.

Som världsledande inom tillverkning av biologiska läkemedel fokuserar Amgen på områden med stora medicinska behov och utnyttjar sina kunskaper om tillverkning av biologiska läkemedel för att finna lösningar som förlänger människors liv och förbättrar deras livskvalitét.5C1,2,3 = konstanta regioner i den tunga kedjan; Fab = antigenbindande fragment; Fc = kristalliserbart fragment; mAb = monoklonal antikropp. XenoMouse® är ett registrerat varumärke som tillhör Amgen.

  1. Revers L, Furczon E. Can Pharmacists J (Ottawa). 2010;143(3):134-9.
  2. Brekke OH, Sandlie I. Nat Rev Drug Discov. 2003;2:52-62.
  3. Yang XD, et al. Crit Rev Oncol Hematol. 2001;38:17-23.
  4. Jakobovits A, et al. Nat Biotechnol. 2007;25:1134-43.
  5. www.amgen.se. Hämtad 11 mars 2016.
  6. Kleinberg M, et al. Am J Health Syst Pharm. 2004;61:695-708.