Om Amgen

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

Amgen - en pionjär inom utveckling och tillverkning av monoklonala antikroppar

Behandlingen av miljontals svårt sjuka patienter världen över är beroende av en säker och tillförlitlig produktion av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är i korthet molekyler som framställts av levande organismer.
Amgen strävar efter att utnyttja de biologiska möjligheterna för patienter som lider av allvarliga sjukdomar genom att upptäcka, utveckla, tillverka och leverera innovativa läkemedel. Detta arbete börjar med användning av avancerade verktyg såsom humangenetik för att kartlägga mekanismerna bakom komplexa sjukdomar och därmed förstå den mänskliga biologins grunder.
Som världsledande inom tillverkning av biologiska läkemedel fokuserar Amgen på områden med stora medicinska behov och utnyttjar sina kunskaper om tillverkning av biologiska läkemedel för att finna lösningar som förlänger människors liv och förbättrar deras livskvalitet.2

OmAmgen-home

Amgen är experter på att utveckla humana monoklonala antikroppar genom XenoMouse® - TEKNOLOGIN3

XenoMouse® - teknologin möjliggör ett effektivt system för enkel framställning av fullt humana monoklonala antikroppar
XenoMouse® - stammarna genereras genom att humana immunglobulingener förs in i möss som modifierats genetiskt så att de saknar fungerande musimmunglobulingener
Slutresultatet är fullt humana antikroppar som helt saknar proteinsekvenser från mus

XenoMouse_651x487
mAb = monoklonal antikropp. XenoMouse® är ett registrerat varumärke som tillhör Amgen.
Läs mer på www.amgen.se.

Referenser

  1. Brekke OH, Sandlie I. Nat Rev Drug Discov. 2003;2:52-62.
  2. www.amgen.se Hämtad 2019-08-13.
  3. Jakobovits A, et al. Nat Biotechnol. 2007;25:1134-43.

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal