Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal.

De pivotala studierna av Repatha® fokuserade på tre viktiga patientgrupper med hyperkolesterolemi* – klicka på en av grupperna för att få reda på mer*I studierna LAPLACE-2, GAUSS-2, och RUTHERFORD-2 ingick totalt 2 532 patienter. Datapresentationer om Repatha® inkluderar även en sammanslagen säkerhetsanalys på över 6 000 patienter från kort- och långsiktiga kliniska prövningar i fas 2 och 3 (OSLER).4
Inkluderat statinbehandling med eller utan ezetimib.
Lipidsänkande behandling gavs till 33 procent av patienterna; 18 procent fick en lågdosstatin. Patienterna som ingick i denna studie kunde inte tolerera effektiva doser av minst två olika statiner på grund av muskelrelaterade biverkningar.

LDL-kolesterol = Lågdensitetslipoprotein-kolesterol

  1. Robinson JG, et al. JAMA. 2014;311:1870-82.
  2. Raal FJ, et al. Lancet. 2015;385:331-40.
  3. Stroes E, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2541-8.
  4. Repatha® (evolocumab), produktresumé, Amgen september 2016, www.fass.se