LDL-sänkning | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

LDL-SÄNKNING

Repatha® studieprogram, PROFICIO

Bibehållen LDL-sänkning med Repatha®- Full effekt efter första sprutan och effekten kvarstår över tid1

LDL-sankning
* Vid 48 veckor
** I kombination med SoC (standard of care) – standardterapi (min. 20 mg atorvastatin eller en ekvivalent dos ± 10 mg ezetimib)

Tillägg av Repatha® i ett tidigt skede ökar möjligheten för patienter som nyligen haft en hjärtinfarkt att uppnå LDL-C < 1.4 mmol/L2

9 av 10 patienter hade nått LDL-C < 1.4 mmol/L efter 8 veckor

Evopacs-studien

EVOPACS studiedesign

Evopacs-studie-design

Utfallsmått:

  • Förändrade LDL-C-nivåer från baslinjen till 8 veckor (primärt effektmått)
  • Säkerhet av tidig administrering av Repatha® vid akut koronart syndrom (sekundärt effektmått)

Demografi (vid baslinjen):

  • Medelålder: 60,8 år
  • Kvinnor: 18,5 %
  • Tidigare hjärtinfarkt: 14 %
  • Perifer arteriell sjukdom: 2,6 %
  • Utan statin vid baslinjen: 76,3 %
  • Medelvärde LDL-C: 3,5 mmol/L
*Akut koronart syndrom definierades som icke-ST-förhöjd akut koronart syndrom (NSTEMI/UA) med symtomdebut < 72 h eller ST-förhöjd hjärtinfarkt (STEMI) med symtomdebut < 24 h före screening. Förhöjda LDL-C-nivåer definierades som ≥ 1,8 mmol/l på högintensiv statinbehandling i minst 4 veckor; ≥ 2,3 mmol/l på låg- eller medelintensiv statinbehandling; eller ≥ 3,2 mmol/l utan någon stabil statindos. Patienter som hade stått på en kraftfullare statinregim (atorvastatin > 40 mg eller rosuvastatin > 20 mg), hade bakgrundsbehandlingen atorvastatin 80 mg/dag.

Referenser

AKS = Akut koronart syndrom; LDL-C = Kolesterol bundet till lågdensitetslipoproteiner; MI = Hjärtinfarkt; QD = En gång dagligen; QM = En gång per månad; SC = Subkutant; UA = Instabil angina.
  1. Sabatine MS, et al. N Engl J Med. 2017;376:1713-1722.
  2. Koskinas KC, et al. Evolocumab for Early Reduction of LDL Cholesterol Levels in Patients With Acute Coronary Syndromes (EVOPACS). J Am Coll Cardiol. 2019;74:2452-62.

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal