LDL-sänkning | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

LDL-SÄNKNING

Repatha® studieprogram, PROFICIO

Bibehållen LDL-sänkning med Repatha®- Full effekt efter första sprutan och effekten kvarstår över tid1

LDL-sankning
* Vid 48 veckor
** I kombination med SoC (standard of care) – standardterapi (min. 20 mg atorvastatin eller en ekvivalent dos ± 10 mg ezetimib)

Tillägg av Repatha® i ett tidigt skede ökar möjligheten för patienter som nyligen haft en hjärtinfarkt att uppnå LDL-C < 1.4 mmol/L2

9 av 10 patienter hade nått LDL-C < 1.4 mmol/L efter 8 veckor

Evopacs-studien

EVOPACS studiedesign

Evopacs-studie-design

Utfallsmått:

 • Förändrade LDL-C-nivåer från baslinjen till 8 veckor (primärt effektmått)
 • Säkerhet av tidig administrering av Repatha® vid akut koronart syndrom (sekundärt effektmått)

Demografi (vid baslinjen):

 • Medelålder: 60,8 år
 • Kvinnor: 18,5 %
 • Tidigare hjärtinfarkt: 14 %
 • Perifer arteriell sjukdom: 2,6 %
 • Utan statin vid baslinjen: 76,3 %
 • Medelvärde LDL-C: 3,5 mmol/L
*Akut koronart syndrom definierades som icke-ST-förhöjd akut koronart syndrom (NSTEMI/UA) med symtomdebut < 72 h eller ST-förhöjd hjärtinfarkt (STEMI) med symtomdebut < 24 h före screening. Förhöjda LDL-C-nivåer definierades som ≥ 1,8 mmol/l på högintensiv statinbehandling i minst 4 veckor; ≥ 2,3 mmol/l på låg- eller medelintensiv statinbehandling; eller ≥ 3,2 mmol/l utan någon stabil statindos. Patienter som hade stått på en kraftfullare statinregim (atorvastatin > 40 mg eller rosuvastatin > 20 mg), hade bakgrundsbehandlingen atorvastatin 80 mg/dag.

Referenser

AKS = Akut koronart syndrom; LDL-C = Kolesterol bundet till lågdensitetslipoproteiner; MI = Hjärtinfarkt; QD = En gång dagligen; QM = En gång per månad; SC = Subkutant; UA = Instabil angina.
 1. Sabatine MS, et al. N Engl J Med. 2017;376:1713-1722.
 2. Koskinas KC, et al. Evolocumab for Early Reduction of LDL Cholesterol Levels in Patients With Acute Coronary Syndromes (EVOPACS). J Am Coll Cardiol. 2019;74:2452-62.

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
NY utökad subvention för Repatha®
Ny utökad subvention för Repatha®
 • Lägre LDL-C nivå än tidigare
 • Ny patientgrupp

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal